A96-01-12

1.要 求 懂 得 简 单 的 软 件 操 作,需 要 有 手 机 Q  Q

2.每 3-10 分 钟 操 作 一 次,入 手 简 单

3.每 天 在 线 时 间 自 行 决 定

4.需 要微 小 投 资(10元-100元),成 手 每 天 收 益 200 元 以 上

5.有 意 者 联 系Q  Q:767093526